Sakrament małżeństwa

 

ZAWARCIE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

  1. Przynajmniej trzy miesiące wcześniej zgłaszamy chęć zawarcia Sakramentalnego Związku Małżeńskiego u proboszcza narzeczonej lub narzeczonego i umawiamy się na sporządzenie Protokołu Przedślubnego.
  2. Potrzebne będą Świadectwa Chrztu jeśli narzeczona lub narzeczony zostali ochrzczeni poza parafią, gdzie spisywana będzie dokumentacja przedślubna. Potrzebne także będą dowody osobiste narzeczonych.
  3. Gdybyśmy chcieli zawrzeć Sakrament Małżeństwa poza parafiami narzeczonej i narzeczonego, należy wcześniej umówić się z proboszczem parafii (gdzie będzie ślub) co do dnia i godziny tego ślubu. Od swojego proboszcza, który sporządza dokumentację, poprosić o zgodę na piśmie (licencję) do tego konkretnego miejsca na zawarcie Sakramentu Małżeństwa.
  4. Po sporządzeniu Protokołu Przedślubnego wygłasza się zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych.
  5. Kilka dni przed ślubem zgłaszamy się u proboszcza (gdzie będzie ślub) celem spisania dokumentu w parafialnej Księdze Małżeństw. Potrzebne będą dane świadków: wiek i adres zamieszkania.
  6. W przypadku ślubów konkordatowych należy się zgłosić (trzy – cztery tygodnie wcześniej) do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej i przygotować odpowiednią dokumentację, którą trzeba dostarczyć proboszczowi parafii gdzie będzie ślub.
  7. Co do nauk przedmałżeńskich – umawiamy się z proboszczem sporządzającym Protokół Przedślubny.
  8. W razie jakichkolwiek wątpliwości pytajmy proboszcza swojego miejsca zamieszkania.
  9. Kanon 1115 – Małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt; gdy zaś chodzi o tułaczy, w parafii, gdzie aktualnie przebywają. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.
  10. Słowo „narzeczony lub narzeczona” rozumiemy jako kandydaci (nupturienci) do zawarcia małżeństwa.