Bierzmowanie

Do tego Sakramentu przygotowują się III klasy gimnazjalne podczas lekcji religii oraz na spotkaniach z ks. proboszczem po Mszy św. niedzielnej.

Jeśli ktoś z dorosłych nie był bierzmowany (a pragnie otrzymać Sakrament Bierzmowania) powinien się zgłosić do ks. proboszcza.