Posts from grudzień 2015

OGŁOSZENIA NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 27 grudnia 2015

Dziękuję wszystkim pracującym na rejonach porządkowych przy kościele i na cmentarzu. Wszystkim ofiarodawcom na Kościół – Bóg zapłać! Grupie dekoracyjnej dziękuję za przygotowanie kościoła do uroczystości Bożego Narodzenia. Bóg zapłać! Dziękuję mieszkańcom Rutkowa za sprzątnięcie kościoła na dzisiejszą niedzielę (27.12.2015)   i proszę mieszkańców Grodzisk o sprzątnięcie kościoła na przyszłą niedzielę (3.01.2016) – Bóg zapłać! ZAPRASZAMY […]

OGŁOSZENIA PARAFIALNE IV NIEDZIELA ADWENTU 20.12.2015r.

Dziękuję wszystkim pracującym na rejonach porządkowych przy kościele i na cmentarzu. Wszystkim ofiarodawcom na Kościół – Bóg zapłać! Dziękuję mieszkańcom Popowej Woli za sprzątnięcie kościoła na dzisiejszą niedzielę (20.12.2015)   i proszę mieszkańców Rutkowa o sprzątnięcie kościoła na przyszłą niedzielę (27.12.2015) – Bóg zapłać!

20.12.2015 – odbyło się opłatkowe spotkanie Rady Parafialnej w składzie:

pani Kazimiera Klobuszeńska z Rutkowa, pani Alina Piotrak z Grodzisk, pani Felicja Robak z Chmielówki, pani Wiesława Radomska z Kamionki, pan Stanisław Staszak z Kobułt, pan Kazimierz Szczerbowicz z Chmielówki, pan Stanisław Skwiot z Popowej Woli, pan Adam Łosiak z Rudzisk, pan Jarosław Rupiński z Rutkowa i pan Mieczysław Szmytkowski, grabarz z Kobułt. Serdecznie dziękuję […]