Posts from maj 2015

24.05.2015 – odbyło się spotkanie Rady Parafialnej w składzie:

pani Kazimiera Klobuszeńska z Rutkowa, pani Alina Piotrak z Grodzisk, pani Felicja Robak z Chmielówki, pan Adam Łosiak z Rudzisk, pan Jarosław Rupiński z Rutkowa, pan Grzegorz Rysmanowski z Chmielówki, pan Mieczysław Szmytkowski (grabarz) z Kobułt. Omawialiśmy plan tegorocznych prac przy kościele, na cmentarzu i na plebani. Bóg zapłać wszystkim obecnym na spotkaniu.

13.05.2015 – Ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii

Dziękuję Ks. Arcybiskupowi za przyjazd i  posługę sakramentalną. Dziękuję obecnym księżom naszego dekanatu, którzy spowiadali i modlili się o dary Ducha Świętego dla bierzmowanych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Dziękuję panu katechecie za przygotowanie młodzieży do tego sakramentu. Dziękuję paniom w kuchni za przygotowanie posiłku. Bóg zapłać!    

1 maja 2015 przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość odpustową ku czci św. Józefa Rzemieślnika.

 Dziękuję wszystkim, którzy swoją obecnością, modlitwą i osobistym wkładem uświetnili to wydarzenie. Dziękuję księżom z dekanatu za posługę w Sakramencie Pokuty. Dziękuję ks. Andrzejowi proboszczowi parafii św. Józefa w  Stanclewie za wygłoszenie kazania o św. Józefie naszym Patronie. Dziękuję ks. Krzysztofowi proboszczowi parafii bł. Karoliny w Biskupcu za celebrę Mszy św. w intencji naszych parafian. […]