I NIEDZIELA ADWENTU – 30 listopada 2014 roku

I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 63,16b-17.19b;64,3-7

Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił przed Tobą skłębiły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach.

Oto Tyś zawrzał gniewem, bośmy grzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy.

PSALM RESPONSORYJNY – Ps 80,2-3.15-16.18-19
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad chrubinami.
Zbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

Powróć, Boże, Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co to zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Wyciągnij rękę nad mężemTwej prawicy,
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a bedziemy Cię chwalili.

II CZYTANIE z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: 1 Kor 1,3-9

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

ALLELUJA – Ps 85, 8

Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.

EWANGELIA według św. Marka: Mk 13,33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

Czasem wydaję się, że Bóg o nas zapomniał, a słabości nasze i grzechy niosą nas tam, gdzie nie chcemy. Jesteśmy jednak dziełem Jego wszechmocnej i miłosiernej Opatrzności. To on sam tworzy naszą rzeczywistość powierzając nam pewien zakres wolnych wyborów i odpowiedzialności za nie.

Syn Boży Jezus Chrystus ubogaca nas we wszystko: słowami Ewangelii poucza, sakramentami świętymi umacnia i jak najlepszy Pasterz prowadzi do szczęśliwej wieczności.

Nie znamy dnia ani godziny przyjścia Pana Jezusa na Sąd Ostateczny. Mamy czuwać, by przyniósł on nam zbawienie wieczne. Należy więc strzec własnego sumienia unikając grzechów. Gdyby się zdarzyły – szczerze za nie żałować, odmienić swe życie i skorzystać w miarę możliwości ze spowiedzi.

http://youtu.be/H8sT_h5cpz8

http://youtu.be/r-K2J9n9BMU

http://youtu.be/MgvdSi8QxRs