Sermons from 2017

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25 grudnia 2017

LITURGIA SŁOWA (Pasterka – Msza św. w nocy) I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 9,1-3.5-6 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek […]

III NIEDZIELA ADWENTU – 17 grudnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 61,1-2a.10-11 Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, […]

II NIEDZIELA ADWENTU – 10 grudnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 40,1-5.9-11 Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na […]

I NIEDZIELA ADWENTU – 3 grudnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 63,16b-17.19b;64,3-7 Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś […]

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – 26 listopada 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Ezechiela: Ez 34,11-12.15-17 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się […]

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 listopada 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Przysłów: Prz 31,10-13.19-20.30-31) Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera […]

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 listopada 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Mądrości: Mdr 6,12-16 Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi […]

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 listopada 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Malachiasza: Ml 1,14b-2,2b.8-10 Pan Zastępów mówi: Ja jestem potężnym Królem a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę […]

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 października 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Wyjścia: Wj 22, 20-26 Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze […]

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 października 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 45,1.4-6 To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim […]