Z życia parafii

Dekret Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

DEKRET Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii   W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia […]

8.12.2019 – było spotkanie Rady Parafialnej

w składzie: pani Kazimiera Klobuszeńska z Rutkowa, pani Alina Piotrak z Grodzisk, pani Felicja Robak z Chmielówki, Pani Urszula Mierzejewska z Kobułt, pan Kazimierz Szczerbowicz z Chmielówki, pan Jan Samsel z Dymra, pan Jarosław Rupiński z Rutkowa, pan Stanisław Skwiot z Popowej Woli, pan Dariusz Piwoński z Labuszewa i pan Adam łosiak z Rudzisk. Podsumowaliśmy […]