7 kwietnia 2019 odbyło się spotkanie Rady Parafialnej w składzie:

pani Kazimiera Klobuszeńska z Rutkowa, pani Felicja Robak z Chmielówki, pani Alina Piotrak z Grodzisk, pan Dariusz Piwoński z Labuszewa, pan Stanisław Skwiot z Popowej Woli, pan Kazimierz Szerbowicz z Chmielówki, pan Jarosław Rupiński z Rutkowa. Omawialiśmy sprawy dotyczące naszego cmentarza i plany prac na miesiące lata. Dziękuję za przygotowanie spotkania i dobrą współpracę. Bóg zapłać!