4.08.2019 – Sakrament Chrztu św. otrzymała Julia Sićko z Gdańska.

Rodzinie życzymy błogosławieństwa Bożego.