25.12.2020 – Sakrament Chrztu św. otrzymała: Victoria Hupało z Hamm (Niemcy)

Rodzinie  życzymy Bożego błogosławieństwa.