23.10.2014 – Nasi jubilaci Państwo Halina i Józef Ciok z Labuszewa

podczas Mszy św. dziękowali Bogu za 50 lat małżeństwa. Życzymy błogosławieństwa Bożego